#book browser#

F. Tuglas, V. Treumann. Ring ümber Võrtsjärve, Viljandi lossivaremeil. 30. IV 1939

KM EKLA, B-119:217
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=52&module=400&op=3&pid=EKLA-12219-50129-52660