#book browser#

KM töötajate ekspeditsioonilt 1986. a. Väikese Illimari skulptuur Uderna kooli pargis

KM EKLA, B-101:1317
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=35&module=400&op=3&pid=EKLA-12219-48783-97806