#book browser#

Friedebert Tuglas'e elamist Kirepi mõisas 1897-1901 tähistav tahvel

KM EKLA, B-37:3857
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=113&module=400&op=3&pid=EKLA-12222-42807-78082