#book browser#

Fr. Tuglas koos läti ja leedu kirjanikega Riias 31. mail 1940. Vas.: 1) Kârlis Egle, 2) Fr. Tuglas, 3) Kostas Korsakas, 4) Jânis Plaudis

KM EKLA, B-119:135
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=205&module=400&op=3&pid=EKLA-12219-49549-55010