Ilmub "Kaallew’s Sohn" – esimene pikem muistenditetsükkel Kalevipojast (1836)

Jõelähtme pastor G. H. Schüdlöffel avaldab nädalalehes "Das Inland" rahvamuistendid Kalevipojast. F. R. Faehlmann võtab need aluseks oma romantiliste Kalevipoja-muistendite loomisel.