Frédéric Chopin (1810-1849)

Chopin oli poola helilooja ja pianist, pärit prantsuse-poola perekonnast. Ta hakkas avalikult esinema juba 8-aastaselt. Lõpetas 1829. aastal J. Elsneri õpilasena Varssavi muusikakooli, oli Poola 1830.-31. aasta ülestõusu ajal Viinis ning siirdus 1831. aastal Pariisi elama. Tema sügavalt rahvuslik ja põhilaadilt romantiline looming kuulub maailma muusikakultuuri paremikku. Selles kajastuvad poola rahva vabadusvõitluse aated ja ergas võitlusvaim. Iseloomulik on meloodia rütmi elegants ning julge kromaatiline harmoonia. Chopin kirjutas eelkõige klaveriteoseid (miniatuuridest suurvormideni), saavutas kõrge taseme nokturni-, skertso -, etüüdi -, prelüüdi-, valsi-, ballaadi- jmt. �anris ning lõi uusi �anre (klaveriballaadi), avardas poola tantsude (poloneesi, masurka) kõlapinda ja rikastas muusika väljendusvahendeid. Tema Loomingusse kuulub ka poola luuletajate tekstidele loodud laule. Chopinile kui pianistile oli omane väljenduspeenus, kõlavarjundite rikkus ja intiimsus. Varssavis korraldatakse aastast 1927 temanimelist rahvusvahelist pianistide konkurssi. Teoseid: klaverikontserdid f-moll (1829) ja e-moll (1830), klaveritrio (1829), klaverisonaadid c-moll(1827), b-moll (1839, leinamarsiga) ja h-moll (1844), „Don Giovanni variatsioonid“ (1827), kontsertrondo „Krakovjakk klaverile ja orkestrile“(1828), tšellosonaat (1846). 

Jaak Tomberg

Seotud materjal

Sündmused (1)