Kui Kungla rahvas (1996)

KUI Kungla rahvas kuldsel a'al kord istus maha sööma,
siis Vanemuine murumaal läks kandlelugu lööma. 
                
                 Läks aga metsa mängima,
                 läks aga laande lauluga. 

Sealt saivad lind ja lehepuu ja loomad laululugu,
siis laulis mets ja meresuu ja eesti rahva sugu. 

                 Läks aga metsa mängima...

Siis kõlas kaunilt lauluviis ja pärjad pandi pähe
ja murueide tütreid siis sai eesti rahvas näha. 

                 Läks aga metsa mängima...

Ma laulan mättal, mäe peal ja õhtul hilja õues,
ja Vanemuise kandlehääl, veel põksub minu põues. 

                 Läks aga metsa mängima...


Laul 162. -  Lauluraamat. Koost Udo Uibo. Tallinn: Eesti  Keele Sihtasutus, 1996Seotud materjal

Isikud (1)