#book browser#

Haapsalus 1931. Seisavad vasakult: II S. Oinas-Kurvits, VI E. Tuglas, VII F. Tuglas

KM EKLA, B-119:264
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=101&module=400&op=3&pid=EKLA-12219-50615-16824