#book browser#

Hans Kruusi 70. a. juubeliaktus TA presiidiumi saalis. III reas paremalt 1) Fr. Tuglas, 2) E. Tuglas 1961

KM EKLA, B-119:144
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=8&module=400&op=3&pid=EKLA-12219-49610-96239