#book browser#

KM töötajate ekspeditsioonilt 1986. a. Uderna koolimaja, kus Tuglas õppis 1897-1900

KM EKLA, B-101:1315
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=33&module=400&op=3&pid=EKLA-12219-48770-19049