#book browser#

F. Tuglase majamuuseum Tallinnas Väikese Illimari 12. Välisvaade. 1974. a.

KM EKLA, B-37:4101
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=116&module=400&op=3&pid=EKLA-12222-42856-96153