Aleksander I kinnitab esimese impeeriumi tsensuuri reglemendi (1804)

Uus tsensuurireglement kohustab läbi vaatama kogu ühiskonnas levitava trükisõna. Keelatakse trükkida, levitada ja müüa kirjasõna ilma tsensuuri nõusolekuta. Trükisõna ei tohtinud sisaldada midagi Jumalat, valitsust, moraali ja au riivavat. Reglementi täpsustatakse ja täiendatakse pidevalt ringkirjadega tsensoritele. Tartu Ülikooli juurde moodustatakse tsensuuriasutus.