J. H. Rosenplänteri surm (1846)

Üks olulisemaid baltisaksa lirteraate ja estofiile, esimese Eesti-ainelise teadusliku ajakirja "Beiträge" toimetaja.