Ilmub poeem "Söda" – Viru laulik esmakordselt Kreutzwaldi luuletajanimeks (1854)

Krimmi sõja puhul kirjutatud poeem "Sõda. Wiru wana Lauliku kenam Kandle-lugu. Eesti-söbradele" on kirjutatud regivärsi vormis nagu ka samal ajal loodud eepose esimene versioon, n.n "Alg-Kalevipoeg". Poeemi "Sõda" esikaanel nimetab Kreutzwald end esimest korda Wiru Laulikuks. Raamatus pilkab autor Vene keisririigi vaenlasi türklasi, inglasi, prantslasi, ülistab Vene impeeriumi "suurt ning vahvat keisrit". Käsitleb sõjateemat seoses eesti ajalooga, rahva laulutraditsioonidega, isiklike elamustega. Poeem on rahva hulgas menukas, 1861 annab H. Laakmann autori teadmata välja teise trüki. Regivärsi vormi kasutab Kreutzwald veel mõnes pühendusluuletuses.