Kreutzwaldi teaduslikud kommentaarid raamatule "Eestlaste ebausukombed, viisid ja harjumused" (sks k) - 17. sajandi rahvausundi alase teose kordustrükk (1854)

Keeleteadlase akadeemik A. J. Sjögreni algatusel valmistab Kreutzwald uustrükiks ette 17. sajandist pärineva J. Forseliuse ja J. W. Boeckleri teose "Der Esthen abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten" , varustab selle väärtuslike ja väga põhjalike kommentaaridega. Kreutzwaldilt pärineb suurem osa raamatu tekstist.