Kreutzwaldi "Tarto Alma materile" – algupärane tervitusluuletus (1852-1853)

ÕES annab Tartu ülikooli 50. aasta juubeliks välja Kreutzwaldi tervitusluuletuse "Alma materile Wiekümne aasta lõppetusse rõemo-pühhal Sel 12. Teetsembril 1852". Autori tahte vastaselt kasutatakse selles vana kirjaviisi. Kreutzwaldi nõudel ilmub luuletus järgmisel aastal (1853) uuesti, seekord uues kirjaviisis, lisatud on tõlge saksa keelde (C. Reinthal): "Tarto Alma maaterile Wiekümne aasta lõpetuse rõemu=pühal Sel 12. Deetsembril 1852. Annab täno ja soovib õnne Eesti tarkade kogoduse nimel Fr. Kreutzwald".