#book browser#

Eesi kirjanduse dekaad Moskvas 1956. a. dets. Kirjanduse lõppkoosolek (presiidium): vas. 1. V. Beekmann, L. Toom, R. Parve, P. Rummo, M. Raud, N. Tihhonov

KM EKLA, C-37:733