#book browser#

Rudolf Sirge ja Fr. Tuglas 2. märtsil 1966. a. Fr. Tuglase 80. juubelipäeval.

KM EKLA, B-120:61