Ilmub Kreutzwaldi "Risti-sõitjad" – rahvavalgustuslik mugandus (1851)

Kirjastaja H. Laakmanni ettepanekul - kirjutada eesti rahvale midagi ajaloolist - koostab Kreutzwald saksakeelse allika põhjal raamatukese "Risti-sõitjad. Üks tössine jut neist pühha aua rändajaist, kes ühheteistkümnema aasta saal pärrast Jesuse Kristuse sündimist akkasiwad püüdma Jerusalemma linna Turgi rahwa käest ärrawöita". Raamat kujutab kokkuvõtliku ülevaadet ristisõdade ajaloost. Kreutzwald rõhutab ristisõdijate julmust võidetud "paganate" kallal.