#book browser#

Peet Vallaku matused 21.03.1959. Puusärgi juures lesk Marje Pedajas, Betti Alver jt

KM EKLA, A-192:159