Kaarel Parts (1873-1940)

Õigusteadlane, riigikohtunik ja ühiskonnategelane Kaarel (Karl) Parts sündis 5. juunil 1873 Otepää kihelkonnas Palupera vallas Alajärve talus talupidaja pojana. Õppis Sangaste kihelkonnakoolis, Tartu gümnaasiumi ettevalmistuskoolis, Treffneri gümnaasiumis (1885–1888), Tartu kroonugümnaasiumis (1888−1892) ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas (1892−1896). Lõpetas ülikooli õigusteaduste kandidaadina. Eesti Postimehe toimetuse liige, Riia Ringkonnakohtu ametnik (1896−1897), seejärel advokaat Võrus ja Ülemtalurahvakohtu eesistuja Võrus (1898−1900) ning seejärel samas ametis Tartus (kuni 1907). Aastatel 1907−1917 vannutatud advokaat Tartus. Vene II Riigiduuma liige (1907). Tartu linnavolikogu liige (1906−1920). Ajutise Valitsuse Eestimaa kubermangu Lõuna-Eesti komissar (1917), seejärel Jaan Poska abi. Eesti Ajutise Maanõukogu esimees ja liige (1917–1919). Riigikohtu esimees aastatel 1919−1940. Tema põhimõtteks oli „kohus on rahva jaoks”. Tartu Ülikooli audoktor (1932). Oli väga paljude seltside liige ja kuulus nende juhatusse: Eesti Üliõpilaste Selts (kirjatoimetaja), Eesti Kirjanduse Selts (eestseisuse liige, 1932 auliige), Võru selts Kannel (esimees), Tartu Õigusteadlaste Selts (liige ja auliige), Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühisus (esimees), Eesti Vastastikune Krediidiühisus (juhatuse liige ja esimees), Tartu Põllumeeste Selts (abiesimees), Eesti Noorsoo Kasvatuse Selts (juhatuse liige), Eesti Rahva Muuseumi hoolekogu (juhatuse liige), meie vanima kultuurirahastu Bergmanni Abiraha liige ja juht (1920−1940) jt. Kuulus Eesti Rahvameelsesse Eduerakonda, seejärel üks Rahvaerakonna asutajaid. Avaldanud kirjutisi Postimehes, Päevalehes, ajakirjas Õigus ja pikema kirjutise kohtutest koguteoses „Eesti: Maa. Rahvas. Kultuur” (1926). Raamatuna on ilmunud „Eesti Laenu- ja Hoiu-Ühisus XXV: 1909–1927” (1927), „Eesti maa-ala üheks üksuseks” (1931), „Vaba Eesti 20 aastane” (1938). Omas mitmeid riiklikke autasusid. Parts suri 5. detsembril 1940 Tartus ja on maetud Maarja kalmistule. 

ALLIKAD 
Eesti avalikud tegelased: eluloolisi andmeid. Tartu, 1932. Lk 229. 
Toomas Anepaio, Riigikohtu esimees Kaarel Parts. − Eesti Jurist 1992, nr 6, lk 431−434. 

Kaarel Partsi teosed e-kataloogis Ester

Vello Paatsi