Ilmub Kreutzwaldi esimene eesti rahva ennemuistne jutt "Tänulik kuningapoeg" (1850)

Kreutzwaldi alustab rahvalaulude ja rahvajuttude töötlemisega 1840tel. Esimene pikem muinasjutt "Tänulik kuningapoeg" ilmub esmalt saksakeelsena ("Der dankbare Fürstensohn") ÕESi toimetistes 1850, tsensori tahtel saab kuningapojast vürstipoeg. Suurem osa muinasjutte valmib 1850tel. Paralleelselt "Kalevipoja" trükkimisega kaalub ka muinasjuttude avaldamist, kuid mahuka käsikirja väljaandmiseks pole võimalusi. Mõned muinasjutud õnnestub, vaatamata takistustele tsensuuris, avaldada 1860–1865 üksikute vihikutena. Tervikuna ilmuvad "Eesti rahva ennemuistsed jutud" 1866 Helsingis. Lugejate ette jõuab senise eesti algupärase kirjanduse mahukaim teos, eesti kirjanduse esimene klassikaline proosaraamat. Raamatut trükitakse 500 eksemplari, levik on hea. 1875 ilmub H. Laakmanni kirjastusel teine trükk 1500 eksemplaris. Juba Kreutzwaldi eluajal hakkavad ilmuma tõlked, nt. saksa keeles 1869–1881.