Ilmuvad Kreutzwaldi "Maa ja mere pildid" – populaarne rahvavalgustuslik teos (1850)

Seikluslikus reisiraamatus "Ma- ja Merre-piltid. Ehk immelikud luggud lõune-pool Ahwrikas. Üks luggemise ramat nore rahwale" (I osa 1851, II – 1857, III – 1862) tutvustab Kreutzwald eesti lugejale võõraid maid. Kahes esimeses osas toimuvad sündmused Lõuna-Aafrikas ja Tseilonil. Eeskujuks saksa 19. sajandi populaarse noorsookirjaniku A. F. F. Hoffmanni teos "Land- und Seebilder". Kolmas raamat jutustab polaarreisidest ja juhtumustest põhjamerel, aluseks E. K. Kane’i ülevaade "Zwei Nordpolarreisen zur Aufsuchung Sir John Franklins" (e. k. "Kaks põhjapolaarreisi Sir John Franklini otsimiseks"). Raamatuid loetakse huviga, 1882–1887 antakse välja teine trükk.