Suur suremus (1807-1808)

Ikaldus, nälg, epideemiad ja sõda tõid endaga kaasa suure suremuse. Seoses Napoleoni sõdadega kehtis erakorraline sõjateenistuskohustus.