J. C. Petri raamat eesti talupoegade olukorrast - “Ehstland und die Ehsten...” (1802)

Ilmub koduõpetajana aastaid Baltimaades viibinud saksa literaadi Johann Christoph Petri "Ehstland und die Ehsten, oder historisch- geographisch- statistisches Gemälde von Ehstland. Ein Seitenstück zu Merkel über die Letten" ("Eestimaa ja eestlased ehk Ajaloolis-geograafilis-statistiline maal Eestimaast. Paarik Merkeli teosele lätlastest").
Järjena Merkeli teosele "Die Letten..." (1796) on Petri raamat juba teine Balti (Eesti kubermangu) olusid teravalt kritiseeriv raamat. 
Teos äratas Balti aadlis, mille prassivat seisust Petri oli valmis kaotama, suurt pahameelt.

Seotud materjal

Grupeerimata (8)Vaata kõiki