G. Merkeli raamat talurahva armetust olukorrast Liivimaal – “Die Letten...” (1796)

Liivimaalt pärit Garlieb Helwig Merkel avaldab Leipzigis kriitilise teose "Die Letten vorzüglich in Liefland am Ende des philosophischen Jahrhunderts, Ein Beytrag zur Völker- und Menschenkunde" ("Lätlased, eriti Liivimaal, filosoofilise sajandi lõpul, entograafilis-antropoloogiline uurimus"). 
Raamat avaldab oma avameelsusega Euroopa lugejale suurt mõju. Ilmub mitu kordustrükki. 
Kindralkuberneri käsul keelatakse Liivimaal raamatu levitamine.

Seotud materjal

Grupeerimata (8)Vaata kõiki
Isikud (1)