Kreutzwald valitakse ÕESi auliikmeks. Algab koostöö Peterburi TA-ga (1849)

Kasvab Kreutzwaldi autoriteet eesti keele ja kultuuri tundjan, tal tekivad kontaktid Peterburi TA ringkondadega. K. valitakse mitmete teaduslike seltside liikmeks. Kogub Peterburi TAle etnograafilis-statistilisi andmeid eestlaste kohta Setumaal, Lätis ja mujal. Aitab K. E. von Baeril uurida Võru järvede kalu, F. J. Wiedemannil koguda materjali eesti-saksa sõnaraamatu jaoks. Avaldab kirjutisi teaduslikes väljaannetes, aitab A. H. Neusi eesti rahvalaulude antoloogiate koostamisel ("Ehstnische Volkslieder�?, "Mythische und magische Lieder...�?), kommenteerib Forseliuse-Boeckleri teost eesti rahvausundist ning kombestikust ("Der Esthen abergläubische Gebräuche...�?).

Seotud materjal

Grupeerimata (2)
Isikud (1)