Eesti naiskirjanduse algus – Lilli Suburgi "Liina" (1877)

Jutustuses kujutatakse autori päevikutele tuginedes haritud eesti tütarlapse läbielamisi seoses saksastumisega. Teos õhutab naisi omandama haridust ja osalema rahvuslikus liikumises. L. Suburgi jutustus tekitab ägedat poleemikat ajakirjanduses baltisaksa ringkondade ja C. R. Jakobsoni vahel. L. Suburgist kujuneb sajandi lõpu aktiivsemaid naisharitlasi Eestis, 1887 asutab ta naisteajakirja "Linda".

Seotud materjal

Portreed (1)
Isikud (1)
Raamatud (1)