Ilmub Kreutzwaldi "Ma-ilm ja mõnda" I vihik - 19. sajandi mõjukam rahvavalgustusteos (1848)

Koguteose "Maailm ja mõnda, mis seal sees leida on. Tullosaks ja öppetlikuks aeawiteks Ma-rahwale" koostab Kreutzwald H. Laakmanni algatusel, kes kavatseb saksa populaarse pildiajakirja "Pfennig-Magazin" eeskujul välja anda samalaadset eestikeelset ajakirja. Kavatsused ei teostu täies ulatuses, väljaanne ilmub viies vihikus. Lugejale pakutakse teadmisi maailmaruumist, loodusest, välismaa elanikest ja loomadest, ajaloolistest sündmustest ja mälestusmärkidest, raudteest, elektrist, trükikunstist ja teistest kaasaegsetest tehnikasaavutustest, aga ka praktilisi õpetusi tervishoiu ja majanduse alalt. Sisukas ja rikkalikult illustreeritud väljaanne on eesti lugeja laual täiesti uudne lugemisvara. Huvi selle vastu on suur, levik ulatuslik. "Maailm ja mõnda" esimesest vihikust ilmub teine trükk juba 1855, teisest ja kolmandast vihikust vastavalt 1867 ja 1869. Väljaanne tõlgitakse ka läti keelde, ilmub 1852–1860, esimesest vihikust ka teine trükk 1856.

Seotud materjal

Grupeerimata (4)
Isikud (1)