Elias Canetti (1905-1994)

Elias Canetti sündis Bulgaarias Rousse’is. Tema vanemad olid pärit Hispaania sefardi juutide seast ning Canetti esimene keel oli ladino. Kui perekond asus 1912. aastal elama Inglismaale, õppis ta ära ka inglise keele. Pärast isa surma 1913. aastal läks ema koos pojaga elama Viini. Oma hariduse sai Canetti Zürichis, Frankfurtis ja Viinis. 1929. aastal anti talle Viini ülikoolist doktorikraad keemias, kuid ei töötanud keemikuna mitte kunagi.

Canetti huvi rahvamasside ja nende käitumise vastu sai alguse sellal, kui ta oli Frankfurtis 1920. aastate inflatsiooni tõttu aset leidnud tänavarahutuste  tunnistajaks ning 1927. aastal nägi Viini ülemkohtu hoone mahapõletamist vihase rahvahulga poolt. Esialgu kavatses ta nende nähtuste uurimiseks kirjutada kaheksaromaanilise sarja, kuid lõpuks sai sellest ebakonventsionaalne romaan „Pimestus“ („Die Blendung,“ 1935, e. k. osaliselt 1983), lugu teadlase allakäigust ja lõpuks hävingust suurlinna põhjakihtidesse sattudes.

1938. aastal emigreerus Canetti Inglismaale, kus jätkas tegelemist massipsühholoogia ja eriti fašismi võidukäigu uurimisega. See huvi väljendus nii tema tõsiantropoloogilises peateoses „Massid ja võim“ („Masse und Macht,“ 1960, e. k. 2000), kui ka näidendites „Pulmad“ („Hochzeit,“ 1932), „Edevuse komöödia“ („Komödie der Eitelkeit,“ 1950) ja „Loetud“ („Die Befristeten,“ 1964), mille esietendused toimusid 1950. ja 1960. aastatel. Inglismaale elama jäi ta kuni 1970. aastani. Viimased 20 aastat oma elust veetis ta põhiliselt Zürichis.

Lisaks romaanidele ja näidenditele avaldas Canetti mitmeid köiteid oma isiklikke märkmeid ning aastatel 1977-85 kolm köidet mälestusi (neljas köide ilmus postuumselt 2003. aastal). 1981. aastal sai Canetti Nobeli kirjandusauhinna.

 

Kasutatud faktiallikas: Encyclopaedia Britannica Online, Academic Edition

 

Kirjandust:

Elias Canetti, „Maailm peas: romaani „Pimestus“ kolmas osa.“ Tõlkinud Toivo Tasa. Tallinn: Perioodika, 1983

Elias Canetti, „Marrakeši hääled: reisiraamat.“ Tõlkinud Toivo Tasa. Tallinn: Perioodika, 1973

Elias Canetti, „Massid ja võim.“ Tõlkinud Mati Sirkel. Tallinn: Vagabund, 2000

 

Mart Kuldkepp

Seotud materjal

Sündmused (1)