Anton Jürgenstein (1861-1933)

20. sajandi alguse eesti kirjanduskriitikas tuntud kui kaaluka sõnaga konservatiivne arvustaja.

Seotud materjal

Isikud (1)