Carl Robert Jakobson (1841-1882)

Eesti rahvusliku ärkamisaja parteipoliitilisi ideolooge, radikaalse suuna juht, koolikirjanik ja ajalehe "Sakala" väljaandja.

Seotud materjal

Grupeerimata (4)
Isikud (1)