#book browser#

J. H. Rosenplänteri elukoht Pärnus, V. Kingissepa tn. 30 aastail 1809-1846

KM EKLA, B-37:5198
http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=124&module=400&op=3&pid=EKLA-12222-43141-09538