J. G. Schwabe kalendrivärsid (1795)

Kirikuõpetaja ja kirjanik Joachim Gottlieb Schwabe hakkab koostama „Eesti-Ma Rahwa Kalendri“ lisa.
Lähiaastatel saavad populaarseks kolm tema kalendris ilmuvat luuletust: "Laul", "Lapse uinutamisse Laul" ja „Kewwade laulda". 
Scwabe "Lapse uinutamisse Laulu" peetakse esimeseks eesti hällilauluks ja tema "Kewwade laulda" peetakse esimeseks eesti loodusluuletuseks. 
Kuna eestikeelseid värsikatsetusi on 18. sajandi lõpust vähe ja nende originaalsus küsitav, kerkivad Schwabe kalendrivärsid teiste seas esile. Ta on üks varasemaid eestikeelse ilmaliku luule avaldajaid.
Käsikirja on jäänud tema kriitiline "Eestima tallomehhe laul", mis on säilinud J. H. Rosenplänteri ärakirjas.

J. C. Petri on maininud oma teoses "Ehstland und die Ehsten" Schwabet kui oma talupoegade elu parandamisele pühendunud inimest.

Seotud materjal

Grupeerimata (1)