G. Merkeli muinasaega idealiseeriv "Die Vorzeit Lieflands" (1798-1799)

Garlieb Helwig Merkeli "Die Vorzeit Lieflands" ("Liivimaa esiaeg", osaliselt kättesaadav e. k. 1909). Teos on jätkuvalt kaasaegsete olude kriitiline. Merkel heroiseerib ja idealiseerib siin Liivimaa talurahva muinasaega. Ta hindab kõrgelt maarahva keelt, rahvaluulet ja vana usundit. 
Teos ei vasta ajalookirjutuse nõutele, on aga mõjutanud läti ja eesti rahvuslikku ärkamisaega ja rahvuskirjanduse teket. Nii on Merkel tiivustanud F. R. Faehlmanni ja F. R. Kreutzwaldi, samuti leidis teosest oma ajalookontseptsioonile alust C. R. Jakobson.

Seotud materjal

Grupeerimata (3)