O. W. Masingu "ABD ehk Luggemise-Ramat Lastele..." (1795)

Otto Wilhelm Masing koostab aabitsa "ABD ehk Luggemise-Ramat Lastele kes tahavad luggema öppida". 
Tegemist on esimese eestikeelse aabitsaga, mille autor teada ja milles leidub juba ilmalikke jutte. Lood on õpetlikud ja näitavad, kuidas vale tegu toob endaga kaasa karistuse.
18. sajandi aabitsad olid anonüümsed. Sarnased katekismustele, sisaldasid eranditult vaimulikke tekste.