F. G. Arveliuse „Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramat“ (1790)

Ilmub Friedrich Gustav Arveliuse ilmalik „Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramat“ (R. Z. Beckeri raamatu tõlkemugandus). 
Sisaldab majapidamis- ja tervishoiuõpetusi.
Arvelius leiab, et talurahva viletsas olukorras on süüdi rahva enda rumalus ja halvad kombed. Ramma Josepi näol pakub välja "mõistliku maamehe" eeskuju.
Teose täielik pealkiri: „Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramat. Ehk maggusad ja tullusad juttud ja öppetused, kuida ma-rahwas woib röömsaste ellada, ausal wisil rikkaks sada, ja isse ennesele ja mu rahwale monnesugguses häddas ja wiletsusses abbi tehha".
Raamatu trükiarv oli koguni 1000 eksemplari ja seda jagati tasuta, kuid sellele vaatamata jäi moraliseeriv teos ebapopulaarseks.