F. G. Arveliuse "Üks kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat“ II (1787)

Ilmub Friedrich Gustav Arveliuse teose „Üks kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat“ 2. osa. (1. osa ilmus 1782. a.)
Arveliuse manitsevate jutu- ja õpetuseraamatute aluseks on saksakeelne koolilugemik (F. E. von Rochiwi „Kinderfreund“ 1776–1779), millele on lisatud mõned algupärased lood. Arvelius aga ei ole silmas pidanud mitte eesti lapsi, vaid talupoegi.
2. õpetuseraamatus hakkab Arvelius jutustusega „Ramma Josepi Ello, Öppetussed ja Könned“ arendama algupärast iseseisvat lugu "mõistlikust maamehest" Ramma Josepist. Samast tegelasest ilmub 1790 „Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramat“ - moraliseeriv, sisaldab majapidamis- ja tervisealaseid õpetusi. 1794. aastal kirjutab Arvelius Ramma Josepist ka näidendi.