F. G. Arveliuse "Üks kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat“ I (1782)

Ilmub Friedrich Gustav Arveliuse „Üks kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat“.
Raamatu aluseks on saksakeelne koolilugemik (F. E. von Rochiwi „Kinderfreund“ 1776–1779), millele on lisatud mõned algupärased lood. Arvelius aga ei ole silmas pidanud mitte eesti lapsi, vaid talupoegi. Teos on didaktiline, manitsev.
Raamatu teine osa ilmub 1787. a.