J. G. Herder „Volkslieder“ (1778-1779)

Ilmub Johann Gottfried Herderi koostatud eri rahvaste rahvalaulude antoloogia "Volkslieder" ("Rahvalaulud") I–II , mida on hiljem välja antud pealkirja all „Stimmen der Völkern in Liedern“ ("Rahvaste hääled lauludes"). Rahvalaulud on tõlgitud saksa keelde.
See teos paneb Euroopas aluse rahvaluule kogumisele ja uurimisele.
Eestist saatis Herderile laule koos noodinäidetega Põltsamaa pastor A. W. Hupel.