Esimene eestikeelne ajakiri "Lühhike öppetus..." (1766-1767)

Põltsamaal hakkab ilmuma esimene eestikeelne ajakiri "Lühhike öppetus mis sees moned head rohhud täeda antakse, ni hästi innimeste kui ka veiste haigusse ning viggaduste vasto". Seda nädalalehte ilmus 41 numbrit.
Ajakirja toimetajaks oli arst ja ja eratrükikoja omanik Peter Ernst Wilde. Toimetaja kirjutised tõlkis lugeja jaoks eesti keelde pastor August Wilhelm Hupel. Esimesed 25 numbrit anti ka läti keeles välja.
Ajakiri sisaldas peamiselt arstlikke ja üldkasulikke nõuandeid.