Talurahvakoolide võrku kujundav määrus (1765)

Vastu võetakse määrus, millega hakatakse sihikindlamalt talurahvakoolide võrku välja kujundama. Liivimaal kulges see edukamalt kui Eestimaal. 
Koolid olid allutatud kiriku ja mõisa kontrollile ning neis õpetati peamiselt usuõpetust. Lugemisvaraks olid piibel, kirikukäsiraamatud, lauluraamatud jm.