Villem Reimani matus (1917)

18. (31.) mail maetakse Kolga-Jaanis üks rahvusliku liikumise liidritest, luteri vaimulik Villem Reiman (1861–1917). Osales Eesti Üliõpilaste Seltsi, Õpetatud Eesti Seltsi, Eesti Kirjameeste Seltsi Eesti Kirjanduse Seltsi, Eesti Rahva Muuseumi ning Eesti Rahvameelse Edukonna tegevuses. Seisis aktiivselt vastu venestamise survele.

Seotud materjal

Isikud (1)