Friedebert Tuglase kõneõhtu (1917)

6. (19.) mail kõneleb emigratsioonist tagasi jõudnud Friedebert Tuglas „Estonias” eesti kirjandusest ja esitab oma loomingut.

Seotud materjal

Isikud (1)