Gustav Suitsu kõne ülikooli asjus (1917)

26. aprillil (9. mai) kõneleb Gustav Suits Tartus teemal „Tartu ülikool ja praegune aeg”, kus ta puudutab oma ülikooli asja. Ta paneb ette arutada mitut küsimust: kas tuleks astuda samme ülikooli evakueerimise takistamiseks, kas paluda asutada soome-ugri keelte õppetool jm. Sõna võtsid J. Vilms, M. Olesk, V. Ernits.

Seotud materjal

Grupeerimata (1)
Isikud (1)