J. V. Jannseni mälestuskoosolek (1916)

21. veebruaril (5. märtsil) peetakse „Vanemuises” Eesti Kirjanduse Seltsi kõnekoosolekut, millega peetakse meeles Johann Voldemar Jannseni 25. surma-aastapäeva (suri 1890). Sõjaolude tõttu ei õnnestunud koosolekut 1915. aastal pidada. Kõnelevad V. Reiman ja A. Jürgenstein. Kutsutakse üles saatma seltsile J. V. Jannsenit puudutavaid teateid, kirju jne.