Valmib "Alg-Kalevipoja" käsikiri (1854-1854)

Kreutzwaldil "Alg-Kalevipoja" käsikiri avaldamiseks valmis, sekkub tsensor Mickevitz. Augustis 1854 soovitab Kreutzwald Õpetatud Eest Seltsil hakata "Kalewi Poega" trükkima, kuid töötab ise ssamal ajal käsikirjaga edasi. Septembris nõustub Kreutzwald teose avaldamisega koos saksakeelse tõlkega. Novembris läheb "Kalevipoja" algus, "Esiandeks" taas tsensuuri. Sama aasta detsembris tuleb see tsensor C. F. Mickwitzilt tagasi: kärbitud on 160 värssi, eelkõige kõik vihjed orjusele, rõhumisele ja muistsele vabadusele. Kreutzwald alustab käsikirja täielikku ümbertöötamist.

Seotud materjal

Grupeerimata (3)
Isikud (1)
Raamatud (1)