Gustav Suitsu kõned Jaan Tõnissonist (1913)

7.(20.) ja 21. aprillil (4. mail) peab G. Suits kõne „Jaan Tõnisson ühiskonnategelasena”. Kõned sünnitavad vastakaid arvamusi ja poleemika ajalehtedes.